wij zijn er voor u24 uur per dag7 dagen in de weekwaar u dat wenst

Versteeg Testing - Het Nieuwe Diep 39b - 1781 AE Den Helder - Tel: 0223 681848 - Mobiel: 06 21415857

Welkom bij HOC Versteeg Testing BV

Bij het gebruik van hijs- en hefmiddelen is het van belang dat u op de hoogte bent van de geldende regels en voorschriften. Aan het gebruik van hijs- en hefmiddelen zijn risico's verbonden.

Visuele inspectie
Hier wordt bedoeld dat de gebruiker controleert of er geen zichtbare gebreken of beschadigingen zijn alvorens het hijs- of hefmiddel wordt ingezet. Hij beoordeelt of het hijs- of hefmiddel veilig inzetbaar is. (Uiteraard heeft de gebruiker kennisgenomen van de bedieningshandleiding.)

Inspectie door een deskundige
Minimaal eens per jaar dient een deskundig persoon het hijs- of hefmiddel te beoordelen. Deze beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd in de vorm van een rapport en/of certificaat. Hiermee wordt aangegeven dat het hijsmiddel veilig te gebruiken is. Of dit eens per jaar dient te gebeuren of wellicht vaker hangt af van de gebruiksintensiteit en de wijze van gebruik.

Keuring inclusief beproeving
Dit is hetzelfde als hierboven omschreven met dien verstande dat de keuring wordt gedaan door een bedrijf dat de vereiste deskundigheid in huis heeft. Verder vindt er niet alleen een inspectie plaats, ook wordt er een beproeving doorgevoerd. De inspectie en beproevingsresultaten worden vergeleken met de vaststaande maatstaven. Op grond hiervan volgt dan de goedkeuring of afkeuring, deze beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd in de vorm van een rapport en/of certificaat.